Kot Ne Demektir?

Planda kot ne demek?

Türk Dil Kurumu’na göre kot: “Temel ile zemin arasındaki yükseklik.” demektir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nce Kotlandırma üç şekilde yapılabilir. Yoldan kotlandırma: Bu sistemde, binaların cephe aldığı yolun bordür taşı üst seviyesinden itibaren kotlandırma yapılır.

Kot ne anlama gelmektedir?

Kot; bir noktanın, esas olarak alınan düzlemden uzaklığı ve bu uzaklığı gösteren değere denir. Bu terim emlak literatüründe ise temel ile zemin arasındaki yüksekliği belirtmek için kullanılır. Genel olarak binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden yani bordür taşı üst seviyesinden kot verilir.

Kot pantolon anlamı ne?

Kot, blucin yapımında kullanılan mavi, kaba pamuklu, desenli sert kumaş ve bu kumaştan yapılmış cepli pantolon, mont vb. giysi. “Blue-jean, jeans wear” gibi adlar da verilen kot pantolon, aslında işçi pantolonu olarak doğmuştur. Levi Strauss tarafından patenti alınan kot pantolon ilk kez 1873 yılında üretilmiştir.

Kot bilgisi ne demek?

Bir noktanın, esas olarak alınan düzlemden uzaklığı ve bu uzaklığı gösteren rakam. Temel ile zemin arasındaki yükseklik. Kot farkı.

Plk kot nedir?

almanya’da posta kutusu anlamina gelen bir kisaltma. 1994’de posta kutusu kiralama uygulamasina son verildi. plankote kotu, siyah kot. parselin köşe veya orta noktalarına verilir. o noktanın tesviye edilmemiş haliyle denizden yüksekliğini belirtir.

Kotlu arsa ne demek?

2) Kot nedir? – Arazinin meyilli olması durumunda, parselin tabii zemini yoldan yüksek ve ön bahçe mesafesi (10.00) m. veya daha fazla veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda ve ön bahçe mesafesi (15.00) m. veya daha fazla ise tabii zeminden kot verilir.

You might be interested:  Kot Pantalon Nasıl Asılmalı?(Soru)

Apartmanda kot 3 ne demek?

Girişin altında yer alan daireler kot altı daire olarak isimlendirilir. Yani 2 kot altı daire girişin 2 kat altında yer alan daireyi ifade ederken 3 kot altı daire de girişin 3 kat altındaki daireyi ifade etmektedir.

Kot hangi dil?

Kot kelimesi Fransızca kökenlidir.

Muhteşem kot Kimdir?

Türkiye’deki ilk kot üretimini yapan, Muhteşem Kot, 1940 yılında Fransa’ya yaptığı bir gezide blucinle karşılaşır. Sağlamlığına ve dikim tarzına hayran kalan Muhteşem Kot, bu kumaşı Türkiye’de üretmeye karar verir. 1960 yılında KOT adını markalaştırırlar.

Kot pantolon nasıl yazılır?

İşte doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler. Bu kelimenin Türk Dil Kurumundaki doğru yazılışı ‘ pantolon ‘ biçiminde öne çıkıyor.

Blucin nasıl yazılır?

Blucin İngilizce’den türemiş bir kelimedir. Asıl yazılışı “blue jean” dir. Diğer dillere kot, jeans, blue-jeans, denims olarak geçmiştir. Türkçe kelime anlamı “mavi pantolon” demektir.

Binalarda Kot 2 nedir?

Giriş kattan aşağıya doğru merdiven inilerek daireye ulaşılır. Binalarda kot 2 girişin bir 2 kat altı daire anlamına gelirken kot 1 daire ise giriş katının bir alt katı anlamına gelmektedir. Giriş altına inilen merdiven sayısı düştükçe kot sayısı artar.

Kot 1 Kot 2 Kot 3 nedir?

Binaların yoldan kotlandırılmasında genel olarak binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) kot veriliyor. Apartmanda kot 1 daire; zemin katından aşağıdaki ilk daireye deniyor. Kot – 2, kot – 3 gibi daireler ise daha da aşağıda olan daireler olarak karşımıza çıkıyor.

1 Kot kaç m?

Kot alınan yola olan mesafesi (6.00) m.’yi aşan ayrık nizam binalarda kot bina ön cephesi tabii zemin ortalamasından alınıyor. Yola göre yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m ‘den fazla geçemez.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *